คำขวัญจังหวัดอ่างทอง...พระสมเด็จเกษไชโย .....หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ .....วีรไทยใจกล้า... ตุ๊กตาชาววัง..... โด่งดังจักสาน.... ถิ่นฐานทำกลอง ....เมืองสองพระนอน....

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ บุคคลากรในหน่วยงาน ข้อมูลวิชาการ แผนปฏิบัติราชการปี54 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง สปก.อ่างทอง บริการของเรา

วิสัยทัศน์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


แรงงานสมานฉันท์
มั่นคงและปลอดภัย


เรื่องทั่วไป
สิทธิหน้าที่นายจ้าง - ลูกจ้าง
สถานประกอบการจังหวัดอ่างทอง
พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

วิสัยทัศน์ จังหวัดอ่างทอง

อ่างทองเมืองน่าอยู่

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

ศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ

ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์

 


 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สสค.อ่างทอง
::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:::อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง ๑๗๔ บาท
::: ผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๓
/แผนปฎิบัติงาน ปี ๒๕๕๔
::: ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
::: ข่าวสารและกิจกรรม

::: ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารDesigned :Update byงานบริหารทั่วไป สสค.อ่างทอง
โทร.035-611331 www.http://angthong.labour.go.th/


 

นางสาวอารยา ศรีเทพ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน
ำนักงานประกันสังคม

ค่านิยมของจังหวัดอ่างทอง

กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ

โปร่งใสตรวจสอบได้

ไม่เลือกปฏิบัติ

มุ่งผลสัมฤทธิ์