a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

หน้าหลัก

"โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"

Post on 30 December 2020
by angthong
Hits: 225

นายธานี ศิริล้น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์และจุดยืนในการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นตามสโลแกนในการดำเนินตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"