883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

สสค.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสารเคมี

Post on 11 February 2021
by angthong
Hits: 199

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวปาริชาติ ภูติยา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสารเคมีของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมซึ่งในการประชุมได้มีประเด็นในการตรวจติดตามการปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหากลิ่นและควันสีขาวจากก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย และการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา