a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. อ่างทองเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน ครั้งที่ 1/2561

Post by angthong
on 18 October 2017
Hits: 340

                เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560ถือเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2561 โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดรายละเอียดของตัวชี้วัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรอบแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

สสค.อ่างทองร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

Post by angthong
on 18 October 2017
Hits: 341

                       เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ (12 ต.ค. 60) ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ และประกอบพิธีพราหมณ์ โดยมีนายวีร์รวุทธ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี มีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

สสค.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสารเคมี

Post by angthong
on 11 February 2021
Hits: 134

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวปาริชาติ ภูติยา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสารเคมีของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมซึ่งในการประชุมได้มีประเด็นในการตรวจติดตามการปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหากลิ่นและควันสีขาวจากก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย และการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สสค.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Post by angthong
on 18 January 2021
Hits: 84

»»วันที่ 18 มกราคม 2564 นายธานี ศิริล้น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี
ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานในพิธี