a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค.อ่างทอง เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Post by angthong
on 15 January 2021
Hits: 106
สสค.อ่างทอง เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
                   
*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายธานี ศิริล้น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ให้ร่วมกับสำนักงานจังหวัด นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานประกอบกิจการในอำเภอวิเศษชัยชาญ และเข้าตรวจเยี่ยมด่านสกัดและคัดกรอง
ประชาชนที่เดินทางเข้าออกจังหวัดอ่างทอง
   

การรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

Post by angthong
on 13 January 2021
Hits: 94


               สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
เสนอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
จังหวัดอ่างทอง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดอ่างทอง 


🌷สามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇🏻👇🏻


😊ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม😊
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
     โทร.035-611331
     E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่

Post by angthong
on 30 December 2020
Hits: 172

วันที่ 29 ธันวาคม 2563  นายธานี  ศิริล้น คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดอ่างทอง ชุดที่ 3

ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา และอำเภอสามโก้

 
 
  

smile  สสค.อ่างทอง คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  smile

แรงงานไทยที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มาทำงานในกิจการประมงทะเล

Post by angthong
on 04 June 2020
Hits: 171

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานไทยที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มาทำงานในกิจการประมงทะเล โดยค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ขาดแคลนแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้คะ หากสนใจติดต่อสอบถามสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โทร.02-4520571 ต่อ 72