a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจรจาข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย กับบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

Post by angthong
on 25 October 2019
Hits: 449

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ในฐานะพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน
ร่วมเจรจาข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย กับบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน)
ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งที่ 6 โดยมีตัวแทนฝ่ายนายจ้างเข้าร่วมเจรจา 9 คน ตัวแทนสหภาพแรงงาน 14 คน ผลการเจรจาสามารถตกลงกันได้ ดังนี้ 
1. เงินโบนัสปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทฯ ตกลงจ่ายปีละ 65 วัน
2. บริษัทฯ ตกลงจ่ายงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาสี, ท่องเที่ยวประจำปี และสังสรรค์ปีใหม่เพิ่มขึ้น รวมปีละ 110,000 บาท
3. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินบวกเพิ่มพิเศษ จำนวน 4 วัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
4. ข้อตกลงสภาพการจ้างมีอายุ 3 ปี