883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

Post by angthong
on 21 January 2019
Hits: 309

            วันที่ 21 มกราคม 2562 สค.อ่างทอง พร้อมด้วยนายชลนที หนูบุญ นิติกรปฏิบัติการ และนางสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  โดยบริการให้คำปรึกษาแนะนำ แจกจ่ายเผยแพร่เอกสารความรู้สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ความรู้ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แนะนำภารกิจของหน่วยงาน  ณ  ศาลาการเปรียญวัดทางพระ หมู่ 1 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายเรวัติ  ประสงค์) เป็นประธานในงาน

สสค.อ่างทองรุดตรวจสอบเหตุลูกจ้างถูกรถตักเศษแก้วทับเสียชีวิต

Post by angthong
on 26 November 2018
Hits: 277

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.20 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พนักงานตรวจความปลอดภัย และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าตรวจสอบเหตุลูกจ้างถูกรถตักเศษแก้วถอยทับเสียชีวิต เหตุเกิดภายในโรงงานรับซิ้อและแปรรูปของเก่า ในเขต อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งสำนักงานฯ จะได้สอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองเพื่อให้การช่วยเหลือลูกจ้างตามสิทธิแล้ว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง