a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

Post by angthong
on 21 January 2019
Hits: 252

            วันที่ 21 มกราคม 2562 สค.อ่างทอง พร้อมด้วยนายชลนที หนูบุญ นิติกรปฏิบัติการ และนางสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  โดยบริการให้คำปรึกษาแนะนำ แจกจ่ายเผยแพร่เอกสารความรู้สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ความรู้ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แนะนำภารกิจของหน่วยงาน  ณ  ศาลาการเปรียญวัดทางพระ หมู่ 1 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายเรวัติ  ประสงค์) เป็นประธานในงาน