883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

สสค.อ่างทองร่วมกับชมรม จป.จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “จป.จิตอาสา สร้างสรรค์ความปลอดภัย”

Post by angthong
on 13 November 2018
Hits: 291

           วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอ่างทอง" ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “จป.จิตอาสา สร้างสรรค์ความปลอดภัย” ณ โรงเรียนวัดราชปักษี ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การบรรยายความรู้และการฝึกปฎิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ครู นักเรียน จำนวน 70 คน
2. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของโรงเรียน
3. การตีเส้นทาสีเครื่องหมายจราจรในบริเวณโรงเรียน
4. การมอบเครื่องดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้

มีนายจ้าง ลูกจ้าง จป. หน่วยงานราชการ ครู นักเรียน ร่วมงานประมาณ 120 คน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเชิดชูบทบาทหน้าที่ของ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ให้สังคมรับรู้ในการดูแลจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

สค.อ่างทองร่วมแสดงความยินดีกับสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทองที่เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561

Post by angthong
on 12 October 2018
Hits: 289

          วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา และร่วมพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในพิธี สำหรับจังหวัดอ่างทองนั้นมีสถานศึกษาที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง3
3. โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

สสค.อ่างทองสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว

Post by angthong
on 04 October 2018
Hits: 336

          วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมกับ บริษัท หัวกวงอาหารสัตว์ จำกัด ตั้งอยู่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 ราย ซึ่งดำเนินการตามโครงการโรงงานสีขาว

ในภาพอาจจะมี นุชนาถ ชูเชิด, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Goongnang Janthaworn และ นุชนาถ ชูเชิด, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

สสค.อ่างทองประชุมวางแผนและมอบหมายการปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ 2562

Post by angthong
on 04 October 2018
Hits: 406

            วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ โดยนายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้สื่อสารสร้างการรับรู้ร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งร่วมพิจารณาข้อราชการตามภารกิจตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เช่น นโยบายของรัฐมนตรี 13-4-7 นโยบายอธิบดี นโยบายกรมฯ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562..การมอบหมายความรับผิดชอบงานตามแผนปฎิบัติราชการ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการ เป็นต้น..ซึ่งจนท.เข้าร่วมประชุมครบทุกคน.และมีความพร้อมในการทำงานในปีงบประมาณใหม่ต่อไป..

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
           à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง

สสค.อ่างทองส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

Post by angthong
on 04 October 2018
Hits: 313

                   วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สค.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ และนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง สำหรับการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างและสังคมเห็นความสำคัญ การจัดสวัสดิการมุมนมแม่ เป็นสวัสดิการให้โอกาสลูกจ้างหญิงได้เลี้ยงดูบุตร ด้วยนมตนเองตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของบุตร

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง นุชนาถ ชูเชิด, ผู้คนกำลังยืน