a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค.อ่างทองประชุมวางแผนและมอบหมายการปฏิบัติราชการตามแผนปีงบประมาณ 2562

Post by angthong
on 04 October 2018
Hits: 309

            วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ โดยนายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้สื่อสารสร้างการรับรู้ร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งร่วมพิจารณาข้อราชการตามภารกิจตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เช่น นโยบายของรัฐมนตรี 13-4-7 นโยบายอธิบดี นโยบายกรมฯ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562..การมอบหมายความรับผิดชอบงานตามแผนปฎิบัติราชการ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการ เป็นต้น..ซึ่งจนท.เข้าร่วมประชุมครบทุกคน.และมีความพร้อมในการทำงานในปีงบประมาณใหม่ต่อไป..

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
           à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง

สสค.อ่างทอง ร่วมฝึกแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

Post by angthong
on 26 June 2018
Hits: 309

             เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ภายใต้แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง รหัสการฝึก : Angel-Co 2018 (Angthong Emergency Coordination Exercise) ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยทีมวิทยากรและทีมฝึกจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 จ.ชัยนาท ร่วมกับ ปภ.จังหวัดในเขต (ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี) โดยมีส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมการฝึก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง นุชนาถ ชูเชิด, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

สังเกตการณ์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

Post by angthong
on 25 May 2018
Hits: 362

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวนุชนาถ ชูเชิด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าสังเกตการณ์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ณ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 36 ม.2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ปัจจุบันมีลูกจ้าง จำนวน 919 คน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน เป็นลูกจ้างบริษัท จำนวน 8 คน และลูกจ้างรับเหมาค่าแรง จำนวน 7 คน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองโดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป็นวิทยากร การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

                                           

เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และร่วมถวายผ้าป่าสมทบกองทุนฯ

Post by angthong
on 27 April 2018
Hits: 291

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันนี้ (2 เม.ย. 61) นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ้ังหวัดอ่างทอง ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และร่วมถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระรูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดอ่่างทอง และผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี