883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

สสค.อ่างทอง ร่วมฝึกแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

Post by angthong
on 26 June 2018
Hits: 392

             เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ภายใต้แผนเผชิญเหตุอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง รหัสการฝึก : Angel-Co 2018 (Angthong Emergency Coordination Exercise) ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยทีมวิทยากรและทีมฝึกจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 จ.ชัยนาท ร่วมกับ ปภ.จังหวัดในเขต (ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี) โดยมีส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมการฝึก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง นุชนาถ ชูเชิด, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

สสค.อ่างทอง..ร่วมประชุม ศปก.รส.ภาคกลาง...

Post by angthong
on 26 June 2018
Hits: 274

            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง ครั้งที่ 3/2561 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง นิสัย สุขระ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง อรอุมา กุณฑโชติ, ผู้คนกำลังนั่ง

ร่วมสังเกตการณ์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ OSS อ่างทอง

Post by angthong
on 18 June 2018
Hits: 324

                    วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอ่างทอง ร่วมสังเกตการณ์การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ OSS จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ..มีแรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว..มายื่นขอใบอนุญาตทำงานในวันนี้จำนวนมาก.โดย จนท.ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และจัดหางานจังหวัดพร้อมให้บริกาi

สสค.อ่างทองส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย

Post by angthong
on 26 June 2018
Hits: 282

               เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงภารกิจ สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานภาคเกษตรกรรม..แรงงานที่ทำงานในบ้าน (คนทำงานบ้าน) และความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้เข้าฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำขนมไทย และสาขาการทำศิลปประดิษฐ์ (การทำพวงกุญแจ และกระเป๋าใส่โทรศัพท์) จำนวน 40 คน ณ วัดจำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยแรงงานจังหวัดอ่างทอง ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง และ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ร่วมชี้แจงภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังกิน

รณรงค์เผยแพร่ความรู้การคุ้มครองแรงงานนอกระบบแรงงานเด็ก

Post by angthong
on 18 June 2018
Hits: 277

               วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประประชาชน"  โดยออกให้บริการรับปรึกษาปัญหาแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รณรงค์เผยแพร่ความรู้แรงงานนอกระะบบ และการใช้แรงงานเด็ก ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานฯ ณ วัดหนองกร่าง ต.ราษฎร์พัฒนาอ.สามโก้ จ.อ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงาน