883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

สสค.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสารเคมี

Post by angthong
on 11 February 2021
Hits: 198

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวปาริชาติ ภูติยา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสารเคมีของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมซึ่งในการประชุมได้มีประเด็นในการตรวจติดตามการปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหากลิ่นและควันสีขาวจากก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย และการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สสค.อ่างทอง ขับเคลื่อนนโยบาย "กสร.สีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด"

Post by angthong
on 03 February 2021
Hits: 260

       วันจันทร์ที่1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดว่างทองหลังใหม่ ชั้น 1
นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
"กสร.สีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด" เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในองค์กร
โดยดำเนินการสสค.อ่างทองสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พร้อมทั้งนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
"ไม่เสพไม่ค้า ไม่ผลิตไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท" และดำเนินการตามหลักเกณฑ์โรงงานสีขาว 8 ข้อ
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นายจ้าง ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการในจังหวัดว่างทอง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันจูงใจ
ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามโครงการโรงงานสีขาว 
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด 2564" ของจังหวัดอ่างทอง

Post by angthong
on 15 January 2021
Hits: 273
 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด 2564"
 
Attachments:
Download this file (002.pdf)002.pdf[ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ]1207 kB

สสค.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Post by angthong
on 18 January 2021
Hits: 132

»»วันที่ 18 มกราคม 2564 นายธานี ศิริล้น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี
ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานในพิธี

 

สสค.อ่างทอง เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Post by angthong
on 15 January 2021
Hits: 156
สสค.อ่างทอง เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
                   
*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายธานี ศิริล้น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ให้ร่วมกับสำนักงานจังหวัด นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานประกอบกิจการในอำเภอวิเศษชัยชาญ และเข้าตรวจเยี่ยมด่านสกัดและคัดกรอง
ประชาชนที่เดินทางเข้าออกจังหวัดอ่างทอง