a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค.อ่างทอง ร่วมสังเกตการณ์แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

Post by angthong
on 20 February 2018
Hits: 373

 วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สสค.อ่างทอง ได้มอบหมาย นายวินิจฉัย ประศาสน์วินิจฉัย นิติกรชำนาญการ ไปร่วมสังเกตการณ์ กรณีที่ศาลแรงงานภาค1               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกคู่ความมาไกล่เกลี่ยคดีกรณีนางดลชนก กลิ่นบำรุง และพวกรวม 14 คน ที่เป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน          (เย็บถุงผ้า) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวอาภาศิริ เนียมพัน ผู้ว่าจ้าง จำเลย โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงินรวม
183,900 บาท แต่ปรากฏว่าจำเลยไม่มาศาล ซึ่งศาลได้นัดครั้งต่อไปในวันที่ 19 มีนาคม 2561 สำหรับคดีอาญา สสค.อ่างทอง ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าโมกไว้แล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกหมายจับของพนักงานสอบสวน

 

0000A924

0000A925

อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง

Post by angthong
on 28 November 2017
Hits: 317

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง โดยนางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมพัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ประเภทกิจการผลิตกระป๋องใส่เครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนสหภาพแรงงาน จากสถานประกอบกิจการจังหวัดอ่างทอง จำนวน 50 คน วิทยากรเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก. ตามแนวทางมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัท สยามมิชลิน จำกัด สาขาสมุทรปราการ ร่วมกับประธานสหภาพแรงงานของ บริษัทฯ ซึ่งสถานประกอบกิจการประสบความสำเร็จเช่นกันด้วยความร่วมมือกันของบริษัท และสหภาพแรงงาน โดยการดำเนินการตามโครงการนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 และในวันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องช่วงที่สองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างแนวความคิดให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ ยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพในสถานประกอบกิจการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจอย่างมากเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะนำสิ่ง ที่เรียนรู้ไปปรับใช้ใน สปก.ของตนต่อไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป   ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป  ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

เปิดงานวันความปลอดภัย ครั้งที่ 1 “ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี”

Post by angthong
on 23 November 2017
Hits: 402

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัย ครั้งที่ 1 “ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี” ของบริษัท อ่างทองเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเซีย ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งในงานดังกล่าว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ ได้แก่ กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบกิจการ นอกจากนั้น ยังได้แจกเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจสำนักงานญ และรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็กให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ มีลูกจ้างสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

สังเกตุการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ฯ

Post by angthong
on 09 November 2017
Hits: 373

       เมื่อเวลา 06.30 . ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 8 .โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง มีลูกจ้างเข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน 220 คน โดยในการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้น มีสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ดรฝ-253 เป็นหน่วยฝึก และมีนายวัฒนา ต่ายจันทร์ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการฝึก

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง    ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง   ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง