จัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

Post on 17 กรกฎาคม 2560
by angthong
ฮิต: 61

         จัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนขึ้นในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวด
ผลงานนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และเสนอชื่อที่เหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ โดยผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเสนอรายชื่อบุคคล หรือองค์กรที่เหมาะสม ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม   https://drive.google.com/file/d/0B5kmc9PuDUn_Y0h2NHpnZGdiQ0U/view